لیزر قرمز 638 نانومتری

لیزر قرمز 638 نانومتری

دارای طراحی فوق العاده فشرده، طول عمر طولانی، مقرون به صرفه بودن وعملیات آسانآنها در طیف سنجی رامان، تداخل سنجی لکه، ابزار دقیق زیستی، مترولوژی، سنجش، ابزار دقیق تحلیلی استفاده می شوند.