سری APD

سری APD

 • سری ماژول InGaAS-APD

  سری ماژول InGaAS-APD

  این دستگاه یک ماژول فوتودیود بهمنی InGaAs با یک مدار پیش تقویت کننده داخلی است که می تواند نقاط ضعیف را تبدیل کند.پس از تقویت سیگنال جریان، به یک سیگنال خروجی ولتاژ تبدیل می شود تا فرآیند تبدیل "تقویت سیگنال نوری- الکتریکی- سیگنال" انجام شود.

 • سری تک لوله ای APD چهار ربعی

  سری تک لوله ای APD چهار ربعی

  این دستگاه یک فتودیود بهمنی سیلیکونی با چهار واحد یکسان است، پاسخ طیفی از نور مرئی تا مادون قرمز نزدیک، طول موج اوج پاسخ 980 نانومتر است و پاسخ در 1064 نانومتر می‌تواند به 40A/W برسد.

 • سری ماژول های APD چهار ربعی

  سری ماژول های APD چهار ربعی

  این دستگاه یک ماژول فوتودیود بهمنی سیلیکونی با چهار واحد یکسان، با یک مدار پیش تقویت‌کننده داخلی است که می‌تواند سیگنال جریان ضعیف را تقویت کرده و آن را به سیگنال خروجی ولتاژ تبدیل کند و فرآیند تبدیل "تقویت سیگنال نوری- الکتریکی- سیگنال" را محقق کند.

 • سری ماژول 1064nmAPD

  سری ماژول 1064nmAPD

  این دستگاه یک ماژول فوتودیود بهمنی سیلیکونی پیشرفته 1064 نانومتری با یک مدار پیش تقویت کننده داخلی است که می تواند سیگنال های جریان ضعیف را تقویت کرده و آنها را به خروجی سیگنال ولتاژ تبدیل کند و فرآیند تبدیل "تقویت سیگنال نوری- الکتریکی- سیگنال" را محقق کند.

 • سری تک لوله ای 1064nmAPD

  سری تک لوله ای 1064nmAPD

  این دستگاه یک فتودیود بهمنی سیلیکونی است، پاسخ طیفی از نور مرئی تا مادون قرمز نزدیک است، طول موج اوج پاسخ 980 نانومتر است و پاسخ در 1064 نانومتر می‌تواند به 36A/W برسد.

 • سری تک لوله ای 905nmAPD

  سری تک لوله ای 905nmAPD

  این دستگاه یک فتودیود بهمنی سیلیکونی است، پاسخ طیفی از نور مرئی تا مادون قرمز نزدیک است و طول موج اوج پاسخ 905 نانومتر است.

 • سری تک لوله ای 800nmAPD

  سری تک لوله ای 800nmAPD

  این دستگاه یک فتودیود بهمنی سیلیکونی است، پاسخ طیفی از نور مرئی تا مادون قرمز نزدیک است و طول موج اوج پاسخ 800 نانومتر است.

 • سری تک لوله ای 355 نانومتری APD

  سری تک لوله ای 355 نانومتری APD

  این دستگاه یک فتودیود بهمنی سیلیکونی تقویت شده با اشعه ماوراء بنفش با ناحیه حساس به نور بزرگ است و پاسخ طیفی آن از ماوراء بنفش تا مادون قرمز نزدیک است.