ژیروسکوپ لیزری حلقه

ژیروسکوپ لیزری حلقه

 • سیستم ناوبری اینرسی ژیرو لیزری حلقه ای دو محوره

  سیستم ناوبری اینرسی ژیرو لیزری حلقه ای دو محوره

  سیستم ناوبری اینرسی RLG-GD90C یک سیستم ناوبری اینرسی مبتنی بر ژیروسکوپ لیزری حلقه ای نوع 90 و شتاب سنج انعطاف پذیر کوارتز است.می توان آن را با تجهیزات کمکی مانند GNSS، ارتفاع سنج، سرعت سنج هوا و غیره ترکیب کرد و می تواند اطلاعات ناوبری مانند سرعت، موقعیت و وضعیت حرکت را به حامل های هوایی، زمینی و غیره ارائه دهد.

  سیستم ناوبری اینرسی سری 90 را می توان به طور گسترده در سکوهای حامل مانند تانک، انواع خودروهای زرهی، توپخانه خودکششی، موشک، انواع هواپیما، پهپادها، کشتی ها، خودروها، ریل های سریع السیر، وسایل نقلیه بدون سرنشین، استفاده کرد. سیستم های ارتباطی ماهواره ای سیار و حفاری.کنترل پرواز، تثبیت وضعیت، سکوی تثبیت سلاح، موقعیت و جهت گیری و غیره.

 • سیستم ناوبری اینرسی شاخص ژیرو لیزر حلقه ای تک محوره

  سیستم ناوبری اینرسی شاخص ژیرو لیزر حلقه ای تک محوره

  سیستم ناوبری اینرسی RLG-GD90B یک سیستم ناوبری اینرسی مبتنی بر ژیروسکوپ لیزری حلقه ای نوع 90 و شتاب سنج انعطاف پذیر کوارتز است.می توان آن را با تجهیزات کمکی مانند GNSS، ارتفاع سنج، سرعت سنج هوا و غیره ترکیب کرد و می تواند اطلاعات ناوبری مانند سرعت، موقعیت و وضعیت حرکت را به حامل های هوایی، زمینی و غیره ارائه دهد.

  سیستم ناوبری اینرسی سری 90 را می توان به طور گسترده در سکوهای حامل مانند تانک، انواع خودروهای زرهی، توپخانه خودکششی، موشک، انواع هواپیما، پهپادها، کشتی ها، خودروها، ریل های سریع السیر، وسایل نقلیه بدون سرنشین، استفاده کرد. سیستم های ارتباطی ماهواره ای سیار و حفاری.کنترل پرواز، تثبیت وضعیت، سکوی تثبیت سلاح، موقعیت و جهت گیری و غیره.

 • سیستم ناوبری اینرسیال ژیروسکوپ لیزری حلقه ای – 90A

  سیستم ناوبری اینرسیال ژیروسکوپ لیزری حلقه ای – 90A

  سیستم ناوبری اینرسی RLG-GD90A یک سیستم ناوبری اینرسی مبتنی بر ژیروسکوپ لیزری حلقه ای نوع 90 و شتاب سنج انعطاف پذیر کوارتز است.می توان آن را با تجهیزات کمکی مانند GNSS، ارتفاع سنج، سرعت سنج هوا و غیره ترکیب کرد و می تواند اطلاعات ناوبری مانند سرعت، موقعیت و وضعیت حرکت را به حامل های هوایی، زمینی و غیره ارائه دهد.

  سیستم ناوبری اینرسی سری 90 را می توان به طور گسترده در سکوهای حامل مانند تانک، انواع خودروهای زرهی، توپخانه خودکششی، موشک، انواع هواپیما، پهپادها، کشتی ها، خودروها، ریل های سریع السیر، وسایل نقلیه بدون سرنشین، استفاده کرد. سیستم های ارتباطی ماهواره ای سیار و حفاری.کنترل پرواز، تثبیت وضعیت، سکوی تثبیت سلاح، موقعیت و جهت گیری و غیره.

 • Ring Laser Gyro Strapdown Inertial Navigation System-70A

  Ring Laser Gyro Strapdown Inertial Navigation System-70A

  RLG-GD70Aسیستم ناوبری اینرسی یک سیستم ناوبری اینرسی مبتنی بر ژیروسکوپ لیزری حلقه ای نوع 70 و شتاب سنج انعطاف پذیر کوارتز است.می توان آن را با تجهیزات کمکی مانند GNSS، ارتفاع سنج، سرعت سنج هوا و غیره ترکیب کرد و می تواند اطلاعات ناوبری مانند سرعت، موقعیت و وضعیت حرکت را به حامل های هوایی، زمینی و غیره ارائه دهد.

  سیستم ناوبری اینرسی سری 70 می تواند به طور گسترده در سکوهای حامل مانند تانک ها، انواع خودروهای زرهی، توپخانه های خودکششی، موشک ها، انواع هواپیما، پهپادها، کشتی ها، خودروها، ریل های سریع السیر، وسایل نقلیه بدون سرنشین، استفاده شود. سیستم های ارتباطی ماهواره ای سیار و حفاری.کنترل پرواز، تثبیت وضعیت، سکوی تثبیت سلاح، موقعیت و جهت گیری و غیره.

 • Ring Laser Gyro Strapdown Inertial Navigation System-50

  Ring Laser Gyro Strapdown Inertial Navigation System-50

  سیستم ناوبری اینرسی RLG-GD50A یک سیستم ناوبری اینرسی مبتنی بر ژیروسکوپ لیزری حلقه ای نوع 50 و شتاب سنج انعطاف پذیر کوارتز است.می توان آن را با تجهیزات کمکی مانند GNSS، ارتفاع سنج، سرعت سنج هوا و غیره ترکیب کرد و می تواند اطلاعات ناوبری مانند سرعت، موقعیت و وضعیت حرکت را به حامل های هوایی، زمینی و غیره ارائه دهد.

  سیستم ناوبری اینرسی تایپ 50 می تواند به طور گسترده در سکوهای حامل مانند تانک ها، انواع خودروهای زرهی، توپخانه های خودکششی، موشک ها، انواع هواپیما، پهپادها، کشتی ها، خودروها، ریل های سریع السیر، وسایل نقلیه بدون سرنشین، استفاده شود. سیستم های ارتباطی ماهواره ای سیار و حفاری.کنترل پرواز، تثبیت وضعیت، سکوی تثبیت سلاح، موقعیت و جهت گیری و غیره.

 • ژیروسکوپ لیزری حلقه – 90

  ژیروسکوپ لیزری حلقه – 90

  ژیروسکوپ لیزری 90 یک ژیروسکوپ لیزری لرزاننده دیجیتال 90 نوع دو فرکانس است که توسط شرکت ما تولید شده است.دارای مزایای دقت بالا، منبع تغذیه ساده،سطح بالایی از یکپارچگیو خروجی دیجیتال.می تواند حرکت زاویه ای حامل را حول محور حساس خود اندازه گیری کند.، خروجی دو موج مربعی مربعی است.این می تواند به طور گسترده ای در موقعیت یابی / ناوبری، نظارت / شناسایی، کنترل آتش، و کنترل پرواز در زمینه های راکت، موشک و وسایل پرتاب آنها، هواپیما، کشتی ها، و وسایل نقلیه زرهی استفاده شود.

  کارکرد

  زاویه چرخش حول محور حساس آن را اندازه گیری کنید و دو موج مربع متعامد حاوی اطلاعات چرخش خروجی بگیرید.

 • حلقه لیزر ژیرو-70

  حلقه لیزر ژیرو-70

  ژیروسکوپ لیزری نوع 70 ژیروسکوپ لیزری لیزری تکان دهنده دو فرکانس دیجیتال 70 نوع با دقت بالا است.دارای مزایای دقت بالا، منبع تغذیه ساده، درجه یکپارچگی بالا و خروجی دیجیتال است.می تواند حرکت زاویه ای حامل را حول محور حساس خود اندازه گیری کند و خروجی آن دو موج مربعی متعامد است.این می تواند به طور گسترده ای در موقعیت یابی / ناوبری، نظارت / شناسایی، کنترل آتش و کنترل پرواز موشک ها و وسایل نقلیه پرتاب آنها، هواپیماها، کشتی ها، وسایل نقلیه زرهی و سایر زمینه ها استفاده شود.

  کارکرد

  زاویه چرخش را حول محور حساس آن اندازه بگیرید و دو موج مربعی متعامد تولید کنید.

  قابلیت اطمینان

  MTBF: 10000 ساعت

  زمان کار مداوم: زمان کار مداوم کمتر از 24 ساعت پس از روشن شدن برق نیست.

 • حلقه لیزر ژیرو-50

  حلقه لیزر ژیرو-50

  ژیروسکوپ لیزری نوع 50 ژیروسکوپ لیزری لیزری تکان دهنده دو فرکانس دیجیتال 50 نوع با دقت بالا است.دارای مزایای دقت بالا، منبع تغذیه ساده، درجه یکپارچگی بالا و خروجی دیجیتال است.می تواند حرکت زاویه ای حامل را حول محور حساس خود اندازه گیری کند و خروجی آن دو موج مربعی متعامد است.این می تواند به طور گسترده ای در موقعیت یابی / ناوبری، نظارت / شناسایی، کنترل آتش و کنترل پرواز موشک ها و وسایل نقلیه پرتاب آنها، هواپیماها، کشتی ها، وسایل نقلیه زرهی و سایر زمینه ها استفاده شود.

  کارکرد

  زاویه چرخش را حول محور حساس آن اندازه بگیرید و دو موج مربعی متعامد تولید کنید.

  قابلیت اطمینان

  MTBF: 10000 ساعت

  زمان کار مداوم: زمان کار مداوم کمتر از 24 ساعت پس از روشن شدن برق نیست.