برد یاب لیزری 1064 نانومتری

برد یاب لیزری 1064 نانومتری

  • برد یاب لیزری 1064 نانومتری-80

    برد یاب لیزری 1064 نانومتری-80

    دیود انرژی بالا پمپ شده تمام لیزرهای حالت جامد کیو سوئیچ در 1064 نانومتر دارای ویژگی های انرژی تک پالس بالا، مدت زمان پالس کوتاه و قدرت پیک بالا است که به طور گسترده در محدوده لیزری، تحقیقات علمی و غیره استفاده می شود.